Geodeta Sieradz

Wytyczanie przyłączy

Zgodnie z prawem ujętym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 43. 1. obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w Art. 29 ust. 1:

Podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Inne usługi

Wytyczanie przyłączy

Wytyczanie przyłączy

Obsługa inwestycji

Obsługa inwestycji

Wytyczanie budynków jednorodzinnych

Wytyczanie budynków jednorodzinnych