Geodeta Sieradz

Wytyczanie budynków jednorodzinnych

Wytyczanie

To zespół czynności pomiarowych (geodezyjnych) mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie punktów o założonym położeniu w układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób tymczasowy lub trwały.
Tyczenie obiektów budowlanych służy wyniesieniu planu budynku na działce budowlanej.

Warunkiem prawnego wytyczenia budynku na działce budowlanej jest posiadanie pozwolenia na budowę.
Podstawą do geodezyjnego wytyczenia obiektu na gruncie jest mapa do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest nieodzownym załącznikiem pozwolenia na budowę.

Prace związane z tyczeniem obiektów budowlanych wykonywane są przed rozpoczęciem budowy.

Efektem wytyczenia obiektu budowlanego na działce budowlanej powinno być takie usytuowanie obiektu, aby było ono zgodne z projektem budowlanym i z zachowaniem położenia obiektów istniejących względem projektowanych.

Pozwolenia na budowę określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Inne usługi

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

Pomiary sytuacyjno wysokościowe

Pomiary sytuacyjno wysokościowe