Geodeta Sieradz

Pomiary sytuacyjno wysokościowe

Podstawowa praca z zakresu geodezji ogólnej mająca na celu dostarczenie danych o połąeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Jest jedną z metod pozyskiwania danych geograficznych wykorzystywanych przy zakładaniu lub aktualizacji mapy zasadniczej, map sytuacyjno-wysokościowych, w tym również map numerycznych. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich pomiarów, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.

Inne usługi

Pomiary sytuacyjno wysokościowe

Pomiary sytuacyjno wysokościowe

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze